FAQ Coronavirus voor flexkrachten

Het coronavirus raakt ondernemend Nederland hard. Veel bedrijven zien hun omzet teruglopen en zetten noodgedwongen minder medewerkers in. Wat betekent het coronavirus voor u als flexkracht? Wanneer heeft u recht op loondoorbetaling? Lees hieronder de antwoorden op de meest gestelde vragen.

Lees hieronder de antwoorden op de meest gestelde vragen, in onze FAQ Coronavirus voor flexkrachten.

Let op: Deze FAQ Coronavirus voor flexkrachten houden wij dagelijks up-to-date. Zodra wij merken dat meerdere flexkrachten vragen hebben over een specifiek onderwerp, dan voegen wij deze vraag met antwoord toe aan deze FAQ.

Covid-19

Dit hangt af van de precieze oorzaak van het niet kunnen werken. Daarom splitsen we dit antwoord op in tweeën.

  1. U kunt niet werken omdat u besmet bent met het coronavirus. Dan gelden dezelfde regels als wanneer u vanwege een andere ziekte niet kan werken. U behoudt uw recht op loondoorbetaling van 90% in het eerste jaar (dit percentage is conform de NBBU-cao). De reguliere ziekteregeling voor flexkrachten is hier van toepassing.
  2. U kunt niet of minder werken door een oorzaak anders dan ziekte (u moet bijvoorbeeld uit voorzorg in quarantaine, er is minder werk of zit thuis door bedrijfssluiting). In het algemeen geldt in deze situatie: afhankelijk van uw contractvorm heeft u recht op loondoorbetaling, tenzij de oorzaak van het niet werken uw eigen schuld is. Als u gedwongen thuis moet zitten (bijvoorbeeld omdat u uit voorzorg in quarantaine moet of vanwege bedrijfssluiting), dan bent u (nog) niet ziek, maar behoudt u het recht op loondoorbetaling (indien er vaste uren zijn opgenomen in uw contract) omdat de oorzaak niet voor uw rekening en risico komt.

Ja, als het om een verplichte quarantaine gaat, heeft u afhankelijk van uw contractvorm recht op loondoorbetaling. U kunt uw contract terugvinden in Pay4me onder het kopje Overig-Mijn gegevens- Contracten.

Houd als leidraad voor deze maatregelen de richtlijnen van het RIVM (Nederlands / Engels) aan en de informatie van de Rijksoverheid.

Hoe lang wij uw loon doorbetalen, hangt af van het type contract dat u hebt. Als de loondoorbetaling stopt, valt u niet in een gat. Dan komt u in aanmerking voor een uitkering bij het UWV. U kunt uw contract terugvinden in Pay4me onder het kopje ‘Overig-Mijn gegevens-Contracten’.

Uw opdrachtgever kan altijd besluiten om u niet meer in te zetten, maar het is afhankelijk van uw contract of ook de loondoorbetaling stopt. Als de loondoorbetaling stopt, valt u niet in een gat. Dan komt u in aanmerking voor een uitkering bij het UWV.

Vanwege de coronacrisis is de werktijdverkorting komen te vervallen. De overheid heeft hiervoor in de plaats de NOW (de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Behoud van Werkgelegenheid) opengesteld. Onderdeel hiervan is een tijdelijke regeling in de tegemoetkoming van loonkosten; deze tegemoetkoming geldt ook voor flexkrachten. De overheid berekent de hoogte van de tegemoetkoming in loonkosten van medewerkers op basis van de omzetdaling van hun werkgever.

 

Wij zijn uw juridisch werkgever. Dit betekent dat wij een compensatie krijgen voor u en die compensatie wordt gebaseerd op de omzetdaling van ons moederbedrijf Brisker Group. Op dit moment werken wij een model uit dat uitgaat van een zo eerlijk mogelijke verdeling van de compensatie vanuit de juridisch werkgever, van niet gewerkte uren op contracten met loondoorbetalingsverplichting.

Vrijdag 3 april hebben wij al onze klanten geïnformeerd over de manier waarop wij de NOW-regeling uitvoeren met onze klanten en flexkrachten.

U kunt het beste uw huisarts bellen. Indien u ziek bent, kunt u zich ziekmelden en volgt u dezelfde regels en procedure als wanneer u vanwege een andere ziekte niet kan werken.

Dit meldt u telefonisch voor 10.00 uur ’s morgens bij:

  • Pay for People,
  • bij het uitzendbureau en
  • bij uw opdrachtgever.

Pay for People is bereikbaar op 010-3132810. Wanneer de melding later dan 10.00 uur wordt doorgegeven, geldt de eerst volgende dag als eerste ziekte dag.

Houd als leidraad voor deze maatregelen de richtlijnen van het RIVM (Nederlands / Engels) aan en de informatie van de Rijksoverheid.

Ja, daar mag u een beroep op doen, maar alleen voor korte duur. Bijvoorbeeld om onverwachts uw kind op te vangen omdat de kinderopvang plotseling sluit of omdat uw kind ziek is geworden. Uiteraard is het ook altijd een optie om in overleg reguliere verlofdagen op te nemen. De duur van het verlof wat u kunt opnemen, is afhankelijk van uw contract en uw opgebouwde reserveringen.

Dat kan. U bent verplicht om orders op te volgen die vallen in de categorie ‘redelijke instructies over de wijze waarop de werkzaamheden moeten worden verricht met betrekking tot de goede orde in de onderneming’. Daaronder vallen hoogstwaarschijnlijk ook hygiëne-instructies om een coronabesmetting te voorkomen. Als u deze instructies niét opvolgt, kan uw opdrachtgever dus actie ondernemen.

Houd als leidraad voor deze maatregelen de richtlijnen van het RIVM (Nederlands / Engels) aan en de informatie van de Rijksoverheid.

Als het werk geen enkele aanleiding geeft voor die angst, mag uw opdrachtgever u verplichten om te komen werken. Komt u niet, dan is sprake van werkweigering en mag uw loonbetaling worden stopgezet. Hiervoor ontvang u vooraf wel altijd een waarschuwing. In deze situatie is het misschien beter om verlofdagen op te nemen.

Bent u zelf bang om collega’s te besmetten? Als u daar goede redenen voor hebt, dan is het gegrond om thuis te blijven. Kijk in overleg met uw opdrachtgever naar een oplossing, bijvoorbeeld thuiswerken.

Ja, dit is onder strikte voorwaarden toegestaan. Uw opdrachtgever mag zelf checken of u bijvoorbeeld koorts hebt. Uw temperatuur mag worden gemeten, maar uw temperatuur mag nergens worden geregistreerd. Als hij vermoedt dat u besmet bent, kan hij u wel naar huis sturen en u adviseren uw huisarts te bellen. Als vaststaat dat u besmet bent, mag uw opdrachtgever u wél de toegang ontzeggen.

Hiervoor gelden strenge privacyregels. Uw opdrachtgever mag vragen waar u op vakantie bent geweest. Hij mag ook vragen of u gezondheidsklachten hebt. U hoeft hier echter niet op te antwoorden. Als u dat wel doet, mag uw opdrachtgever dit nergens documenteren. Dit geldt ook voor ons als uw juridisch werkgever.

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder!
Contact