Frequently Asked Questions

Hier vind je de veelgestelde vragen voor jou als werknemer.

Staat het antwoord op je vraag er niet tussen? Bekijk dan onze contact pagina om te zien bij wie je het beste terecht kan met je vraag.

Werken op payroll basis

Payroll betekent letterlijk loonlijst. Payroll houdt in dat jij als werknemer bij een payrollbedrijf op de loonlijst wordt geplaatst. Jouw (toekomstige) werkgever besteedt hierdoor het werkgeverschap en de salarisadministratie uit. Dat betekent dat een payrollbedrijf zoals wij o.a. jouw salarisbetalingen verzorgen, de arbeidscontracten opstellen en jouw ziekteverzuim regelen. Wij worden jouw juridisch werkgever.

Als uw uitzendbureau of uw werkgever met Pay for People samenwerkt, dan treedt u eigenlijk bij ons in dienst. Wij worden uw juridische werkgever, sluiten met u een arbeidsovereenkomst en betalen uw salaris. U zult daar in de dagelijkse praktijk niet veel van merken, want uw leidinggevende blijft uw leidinggevende en uw aanspreekpunt voor bijvoorbeeld uw werktijden, vrije dagen of salarisonderhandelingen.

Werken via payroll constructies heeft voordelen. Een groot voordeel is dat u als werknemer een professionele juridisch werkgever krijgt. Dat betekent in de eerste plaats: altijd op tijd het juiste salaris. Voor administratieve vragen kunt u natuurlijk altijd onze helpdesk bellen. Wij kunnen u alles vertellen over uw loonstrook, opgebouwde reserveringen voor vakantiedagen, vakantiegeld en onkostenvergoedingen.

Verlof- en vakantiedagen

Op het moment dat u werkt bouwt u vakantiegeld op. Dit bedraagt 8% aan vakantiegeld over uw basisloon. Het vakantiegeld wordt in de eerste week van juni uitbetaald.

Vakantiedagen worden naar rato opgebouwd. Als u fulltime werkt heeft u recht op 2 vakantiedagen per maand. Het huidige saldo vakantiedagen kunt u (in uren) terugvinden op uw laatste loonstrook.

Bij cumulatieven onderaan uw recente loonstrook staat uw saldo aan vakantiedagen genoteerd. Om te weten hoeveel vakantiedagen er zijn opgebouwd, deelt u het saldo vakantiedagen door uw uurloon. De uitkomst geeft aan hoeveel vakantie uren u heeft opgebouwd.

Voert u uw uren zelf in? Dan kunt u uw vakantiedagen via Pay4me aanvragen. Levert u uw uren aan bij uw opdrachtgever of uitzendbureau? Het aanvragen van uw vrije dagen kunt u afstemmen met uw opdrachtgever of uitzendbureau.

Het aanvragen van uw vrije dagen doet u bij uw opdrachtgever of uitzendbureau. Zij geven uw verlof-uren digitaal aan ons door, zodat u wordt doorbetaald. Om te zien hoeveel recht u nog heeft op doorbetaalde vrije dagen, kunt u op uw recente loonstrook kijken bij cumulatieven.

Voor vragen over feestdagen kunt u contact opnemen met het uitzendbureau.

Urenregistratie

Wij vinden het vervelend dat u niet meer kan inloggen. Om te kijken wat de oorzaak hiervan is, kunt u contact opnemen met de werknemerslijn van Pay for People: 010-3132810.

Het kan gebeuren dat u uw inloggegevens niet meer weet van Pay4me. Wij helpen u graag. U kunt contact opnemen met de werknemerslijn van Pay for People: 010-3132810 of kies op de inlogpagina van pay4me voor ‘wachtwoord vergeten’.

Dit hangt af van de afspraken die u heeft gemaakt met het uitzendbureau. Het kan zijn dat u afspraken heeft gemaakt met het uitzendbureau om uw uren bij te houden op een urenbriefje en deze in te leveren bij het uitzendbureau. De manier van aanleveren en de frequentie hiervan hangt af van de afspraken die er tussen jullie zijn gemaakt.

Het kan zijn dat u de afspraak heeft gemaakt, dat u uw uren digitaal invoert via onze portal Pay4me. In uw persoonlijke Pay4me account heeft u dan de mogelijkheid om uw uren in te voeren.

Zijn uw gewerkte uren niet juist of heeft u hier vragen over? Dan kunt u contact opnemen met het uitzendbureau of neem contact op met de werknemerslijn van Pay for People: 010-3132810.

Pensioen

Bent u ouder dan 21 jaar en werkt u langer dan 26 weken voor ons? Dan heeft u recht op een pensioenopbouw en bent u wettelijk verplicht deel te nemen aan de Basis pensioensregeling van StiPP.

Na 52 gewerkte weken gaat de Basis pensioenregeling automatisch over naar de Plusregeling (78 gewerkte weken totaal). Voor meer informatie kun je kijken op www.stippensioen.nl.

Werkt u in de afbouw, bouwnijverheid, dakdekkers-, mortel-, natuursteen- of timmerindustrie? Dan loopt u pensioen via de pensioenregeling van BPF Bouw.

Werkt u in de schilder sector? Dan loopt u pensioen via de pensioenregeling van BPF Schilders.

StiPP staat voor Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten. Zij regelen de pensioenen voor de flexbranche. Vanaf 2004 zijn alle uitzendbureaus, payrollondernemingen en detacheringsbureaus verplicht zich aan te sluiten bij StiPP.

De (wettelijke) term ‘opvolgend werkgeverschap’ is van toepassing als een onderneming wordt overgenomen door een andere werkgever en de werknemer dezelfde of soortgelijke werkzaamheden gaat verrichten bij de nieuwe werkgever. De ‘nieuwe’ (opvolgend) werkgever is verplicht om rekening te houden met de eerder gewerkte periodes en contracten, van u als werknemer, bij de keuze van het contract dat u aangeboden wordt. Meer informatie over opvolgend werkgeverschap, tijdelijke contracten en de gewerkte periodes vindt u hier.

Ziekte en verzuim

De werknemer moet zich voor 10:00 ’s morgens telefonisch ziek melden bij Pay for People, het uitzendbureau en de opdrachtgever. Indien de werknemer zich bij u ziek meldt, dient u de werknemer via de webportal ziek te melden voor 10.00 uur. Onze verzuimcoördinator regelt administratief alles rondom de ziekte.

In het verzuimprotocol van Pay for People vindt u alle informatie omtrent ziekte waar u rekening mee moet houden en waar de werknemer recht op heeft.

De betaling van ziektegeld is afhankelijk van het contract en de daarvoor geldende ABU- of NBBU cao.

In het verzuimprotocol van Pay for People vindt u alle informatie omtrent ziekte waar u rekening mee moet houden en waar de werknemer recht op heeft.

Het recht op doorbetaling wordt bepaald op basis van het gemiddeld aantal gewerkte uren in de afgelopen 13 weken. Bij werknemers met een detacheringscontract wordt het aantal contracturen aangehouden.

Betaling ziektegeld bij arbeidsovereenkomst met uitzendbeding:

  • Het UWV betaald de werknemer 70% van het dagloon

Betaling ziektegeld bij arbeidsovereenkomsten zonder uitzendbeding:

  • ABU cao: 1 wachtdag en 91% doorbetaling tot einde contract
  • NBBU cao: 1 wachtdag en 90% doorbetaling tot einde contract
Salaris en betalingen

Dit hangt af van de afspraken die u gemaakt heeft met het uitzendbureau. En of uw uren op tijd ontvangen zijn.

Heeft u weekloon? Dan wordt uw salaris één week achteraf uitbetaald. Voorbeeld: uw uren van week 22 worden uitbetaald in week 23. Wij verrichten betalingen op dinsdag, woensdag en donderdag.

Heeft u periodeloon (ook wel 4-weken loon genoemd)? Bij een periodeloon ontvangt u uw salaris in de week na het einde van iedere periode op de woensdag. Voorbeeld: uw salaris van periode 1 (week 1 t/m 4) ontvangt u in week 5.

Heeft u een vast maandloon? Uw salaris ontvangt u op de 23ste van elke maand. Heeft u een variabel maandloon? Uw salaris ontvangt u op de 1e dag van de maand (indien dit op een betaaldag valt).

Uw loonstrook staat in uw persoonlijke Pay4me account. De loonstrook is inzichtelijk, zodra uw salaris klaar staat voor betaling. Indien u afgesproken heeft met het uitzendbureau dat de loonstrook ook per post wordt verzonden, ontvangt u deze rond de 10e van de maand.

Wilt u de ontvangstmethode van uw loonstrook wijzigingen? Neem dan contact op met de werknemerslijn van Pay for People: 010-3132810.

U ontvangt een jaaropgave van Pay for People. Deze is begin februari inzichtelijk en te downloaden via uw persoonlijke Pay4me account. Wilt u deze liever per post ontvangen? Neem dan contact op met de werknemerslijn van Pay for People: 010-3132810

Bij vragen over uw reserveringen en de mogelijke uitbetaling daarvan kunt u contact opnemen met het uitzendbureau.

Het indienen van declaraties gaat in overleg met het uitzendbureau. Regelen zij uw urenregistratie? Dan gaan de declaraties ook via het uitzendbureau. Bent u zelf verantwoordelijk voor het invoeren van uw uren middels Pay4me? Dan kunt u uw declaraties in de persoonlijke Pay4me portal toevoegen samen met uw uren.

Om een werkgeversverklaring te krijgen kunt u contact opnemen met de werknemerslijn van Pay for People: 010-3132810. Wij versturen deze werkgeversverklaring (per mail en per post) naar u.

Wanneer u een loonbeslag heeft, zijn wij wettelijk verplicht deze te verwerken. U ontvangt uw salaris tot aan de belastingvrije voet, het overige bedrag dienen wij over te maken aan de deurwaarder. U ontvangt van ons een bericht waarin wij aangeven dat u loonbeslag heeft. Tevens stellen wij het uitzendbureau op de hoogte van uw loonbeslag. In verband met de privacy verstrekken wij verder geen informatie aan het uitzendbureau.

De belastingvrije voet is het minimumbedrag, waar u recht op heeft om in uw levensonderhoud te voorzien. Dit wordt vastgesteld door de deurwaarder. Het vakantiegeld valt buiten de belastingvrije voet en dient volledig betaald te worden aan de deurwaarder.

Wanneer u een loonbeslag heeft, zijn wij wettelijk verplicht deze te verwerken. Voor aanvullende informatie over uw loonbeslag en/of de hoogte van uw belastingvrije voet kunt u contact opnemen met de deurwaarder.

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder!
Contact