De Belastingdienst heeft meer duidelijkheid verschaft over de aangekondigde wijziging van het belastingdeel loonheffingskortingen. In de toekenning van de loonheffingskorting van de huidige loonbelasting wordt geen onderscheid gemaakt in woonland van de belastingplichtige. Per 1 januari 2019 wordt hierin wél onderscheid gemaakt. In de nieuwsbrief van brancheorganisatie ABU wordt deze wijziging uiteengezet.

Wijziging belastingdeel loonheffingskortingen

De wijziging houdt in dat uitsluitend inwoners van Nederland het recht hebben en behouden op het belastingdeel loonheffingskortingen. Logischerwijs hebben niet-inwoners geen recht op het belastingdeel. Niet-inwoners hebben alleen recht op het premiedeel. Werkzame inwoners van een andere EU-lidstaat van een EER-land (IJsland, Noorwegen en Liechtenstein), Zwitserland of de BES-eilanden (Bonaire, Sint-Eustatius en Saba), hebben wel recht op het belastingdeel van de arbeidskorting. Zo valt te lezen in de ABU-nieuwsbrief.

Werkgever bepaalt of werknemer inwoner van is of niet

De Belastingdienst stelt dat de werkgever bepaalt of zijn werknemer inwoner is van Nederland of niet. Dit kan aan de hand van de definitie van de Belastingdienst:
– Inwoner van Nederland is een medewerker die hier zijn permanente woon- en verblijfplaats heeft.
– Woont of verblijft de medewerker zowel in Nederland als in het buitenland, dan is hij een inwoner van Nederland als zijn sociale en economische leven zich hier afspeelt. Woont het gezin van de medewerker in het buitenland? Gaan zijn kinderen daar naar school? Houdt de medewerker nog bankrekeningen aan in het land van herkomst? Dan is hij géén inwoner van Nederland.
– De intentie van een medewerker zonder gezin weegt ook mee. Is de medewerker van plan zich hier te vestigen? Dan is hij tóch (waarschijnlijk) wél inwoner van Nederland. Hierbij speelt de duur van zijn verblijf ook mee.
-Wanneer niet duidelijk is welke loontabel u moet toepassen, kunt u uw medewerker ook vragen om een woonplaatsverklaring. De medewerker die van mening is dat hij inwoner is van Nederland kan de woonplaatsverklaring aanvragen bij het belastingkantoor waaronder hij valt.

Toepassen van anoniementarief

Als niet duidelijk is wat het buitenlandse adres is van een medewerker moet het anoniementarief worden toegepast. Het tijdelijke Nederlandse adres mag in dit geval ook niet worden ingevuld.

Bronvermelding:
Tekst: payforpeople.nl, 28 augustus 2018 (ABU, 15 augustus 2018)
Foto: nu.nl, 6 maart 2018

Laat een reactie achter