Per 1 januari aangepast belastingdeel loonheffingskortingen

De Belastingdienst heeft meer duidelijkheid verschaft over de aangekondigde wijziging van het belastingdeel loonheffingskortingen. In de toekenning van de loonheffingskorting van de huidige loonbelasting wordt geen onderscheid gemaakt in woonland van de belastingplichtige. Per 1 januari 2019 wordt hierin wél onderscheid gemaakt. In de nieuwsbrief van brancheorganisatie ABU wordt deze…...