Positie vrouw op de Nederlandse arbeidsmarktHoofd Arbeidsmarktcommunicatie Rob Witjes (UWV) stelt dat werkgevers vrouwen moeten verleiden meer uren te werken. Volgens Witjes moeten werkgevers de functies en bijbehorende arbeidsvoorwaarden aantrekkelijker maken voor vrouwen. In het bijzonder voor jonge vrouwen met een deeltijdbaan van meer dan twintig uur. Eerder waarschuwde het UWV voor een alsmaar toenemend personeelstekort. De instantie stelt dat er in 2018 ruim een miljoen vacatures ontstaan. Voor vier op de tien openstaande vacatures wordt geen geschikte kandidaat gevonden.

Kampioen deeltijdbaan

Nederland is Europees kampioen wat betreft het aantal vrouwen met een deeltijdbaan. Vooral jonge vrouwen willen meer werken. Witjes: “De groep die tegen het CBS aangeeft langer te willen werken, bestaat grotendeels uit vrouwen, heeft een baan tussen de 20 en 35 uur en is jonger dan dan 35 jaar.” Bij de vraag waarom vrouwen vaak een deeltijdbaan hebben wordt vaak verwezen naar het ‘glazen plafond’, tot ontsteltenis van Rabobank-directeur kennisontwikkeling Barbara Baarsma. “Er is geen glazen plafond, maar wel een plakkende werkvloer betegeld met kleine deeltijdbanen”, aldus Baarsma. Daarentegen kiest een steeds grotere groep jonge mannen en vrouwen bewust voor een deeltijdbaan. Jonge vrouwen zonder kinderen kiezen echter wel vaker voor een deeltijdbaan, zo bleek uit eerder onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau.

Samenleving anders ingericht

De Nederlandse samenleving is ingericht op het eenverdienersmodel, waarin de man werkt en de vrouw zorgt voor de kinderen. De Nederlandse overheid tracht dit te doorbreken met het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), maar vergeet daarbij de praktische randzaken zoals het verschil in werktijden en schooltijden. Nederland mag dan deeltijdkampioen zijn, dit is het met een culturele reden. In landen zoals België en Frankrijk werken vrouwen veel vaker fulltime dan in Nederland en Duitsland. Dit heeft volgens Baarsma een praktische reden: “In Duitsland en Nederland heerst toch de verwachting dat moeder met de thee klaarzit als de kinderen thuiskomen”. In België en Frankrijk zijn de schooltijden afgestemd op de werktijden van de werkende ouders.

Werkgever moet schuiven

Witjes roept werkgevers op arbeidsvoorwaarden aantrekkelijker te maken voor vrouwen met een deeltijdbaan zodat de overstap naar een voltijdbaan een serieuze optie wordt. Een hoger nettoloon, mogelijkheden tot thuiswerken en flexibele werktijden worden genoemd. Ook de functie moet interessanter, dit kan door extra verantwoordelijkheden en ontplooiingsmogelijkheden.

De positie van de Nederlandse vrouw op de Nederlandse arbeidsmarkt

In P.zine #07 leest u meer over de positie van de vrouw op de arbeidsmarkt. Wereldwijd hebben vrouwen de afgelopen veertig jaar een enorme inhaalslag gemaakt op de arbeidsmarkt. Toch lopen vrouwen nog steeds achter op mannen. Hoe is het anno 2018 in Nederland? We doen het best goed, toch? De positie van de vrouw op de Nederlandse arbeidsmarkt in 5 stellingen.

CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen: ‘Vrouwen hebben op jongere leeftijd betere banen’

Vrouwen behoren vaker dan mannen tot de niet-beroepsbevolking. De reden hiervoor is dat zij vaker zorgtaken op zich nemen in het gezin of het huishouden. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Is Nederland echt zo traditioneel? We vroegen het Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij het CBS.

Bronvermelding
Tekst: payforpeople.nl, 25 augustus 2018 (FD, 23 augustus 2018)
Foto: rtlnieuws.nl, 27 januari 2012

Laat een reactie achter